Opleiden in de school

Jaarlijks biedt Innoord in samenwerking met de hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) kansen en mogelijkheden aan zo’n zestig studenten die opgeleid worden tot leraar basisonderwijs. Samen zorgen we ervoor dat studenten optimaal worden voorbereid op hun toekomst voor de klas.

 

Wat is opleiden in de school?

De essentie van opleiden in de school is dat de student leert en zich ontwikkelt in twee leeromgevingen: het opleidingsinstituut en het werkveld, de basisschool. De student doet binnen de omgeving van het opleidingsinstituut kennis en vaardigheden op die hij nodig heeft om goed te kunnen (leren) functioneren als leerkracht in het werkveld. Daarnaast functioneert de student voor een belangrijk deel van de studie in de leeromgeving van de basisschool, de praktijk.

 

De basisschool biedt de studenten een professionele leerwerkplek. Het leren vindt plaats onder begeleiding van een mentor (groepsleerkracht) en een boven-schoolse opleider. De student maakt vanaf het begin van de opleiding intensief kennis met de dagelijkse praktijk in school. Daardoor wordt de student in een realistische onderwijssituatie opgeleid.

 

Begeleiding

Studenten op onze scholen staan er niet alleen voor. Er is goede begeleiding van de mentor en opleider in de school. Beiden hebben veel vakinhoudelijke- en didactische kennis en ervaring opgedaan. De begeleiding door de opleiders kenmerkt zich door een krachtgerichte aanpak op basis van reflectie. Daarnaast wordt door de opleiders gebruik gemaakt van beeldcoaching. Dit is een effectieve manier van coaching waarbij met behulp van filmbeelden ontwikkeling in gang wordt gezet.

 

Voor meer informatie:

Coördinerend opleider Marianne Schrijver, m.schrijver@innoord.nl

 

Kijk hier voor meer informatie van de HvA en hier voor meer informatie van de UPvA