Koersnotitie

 

Innoord maakt elke vier jaar een nieuwe koersnotitie. In 2019 lanceerden we die van 2019-2023, Muren breken, meters maken.

 

In het voortraject inventariseerden we steekproefsgewijs de wensen van toekomstige lezers. Leesbaarheid werd vaak als eerste genoemd. Concreet, helder, herkenbaar en aansprekend voor zowel externen als voor leerkrachten en ouders. Liever een inspirerende verbeelding dan een theoretisch document, klonk het regelmatig. Verder was er de wens tot een ‘bottom-up’- benadering in plaats van ‘top-down’.

 

Daarom wijkt dit stuk sterk af van een traditionele koersnotitie. In dit ‘boekje’ zijn de relevante speerpunten en beleidsthema’s op een speelse manier beschreven. Dit gebeurt via de Innoord-leerling Charlie met z’n klasgenootjes en leerkrachten. Alle personages in het verhaal zijn verzonnen en overeenkomsten berusten dus op toeval (behalve die van de bestuurder van Innoord). Het decor is ons mooie Amsterdam Noord – vroeger, nu en later.

 

Het verhaal speelt zich af in 2023, maar het voorwoord is vanuit een nog verdere toekomst geschreven. Alsof de blik op de toekomst een terugblik is. Het illustreert dat de nieuwe visie zaken best op z’n kop zet. Hoewel je het stuk misschien niet meteen herkent als een strategische koersnotitie, is de bedoeling ervan net zo serieus. Belangrijke punten krijgen extra uitleg via ‘ankers’. We willen je laten weten welke richting Innoord op wil. Het is een visualisatie. Je kunt de toekomstige school met leerkrachten-nieuwe-stijl, labs, actieve ouders in de klas enzovoort alvast ervaren.

 

Dit stuk is ook een paar dingen níét. Het is geen operationeel plan waarin gedetailleerd is gefaseerd wanneer alles uniform wordt uitgerold. Elke Innoordschool werkt in het schoolplan en via de jaarplannen uit wat ze in welk tempo oppakken.

 

Omdat deze notitie beschrijft dat we grenzen willen verleggen en (leeftijd)muren doorbreken, is het goed om – meer dan voorheen – onze leerlingen te informeren over het proces. Er is daarom ook een leerlingenversie gericht op groep 6 tot en met 8, De Kroon der Wijsheden.