OBS Twiske

De leukste dorpsschool in de grote stad.

 

OBS Twiske is een openbare basisschool in de wijk Kadoelen in Amsterdam Noord. Wij worden ook wel omschreven als de leukste dorpsschool in de grote stad. Dagelijks gaan hier meer dan 500 leerlingen naar school, wij groeien door tot 600 leerlingen. Het team bestaat uit 46 personeelsleden.

 

OBS Twiske is een school met verschillende achtergronden: een mooie afspiegeling van de maatschappij. Onze school is de afgelopen jaren uitgebreid met nieuwe lokalen. Wij zijn een grote school, maar door de speelse indeling voelt dit niet zo. In school hebben wij een voorschool (Combiwel) voor peuters van 2,5 tot 4 jaar waar wij nauw mee samenwerken. Ook werken wij samen met verschillende organisaties voor buitenschoolse opvang.

 

OBS Twiske is een Vreedzame School. Binnen de school hanteren wij een positieve benadering naar leerlingen, ouders en leerkrachten. Kinderen krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Kinderen worden gezien en gehoord. Wij leren leerlingen open te staan voor verschillen en deze te overbruggen en conflicten op een goede manier op te lossen. Hierbij maken wij gebruik van mediators.

 

Vanaf groep 3 werken wij met homogene groepen. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Wij bieden de leerstof van alle vakken aan de grote groep aan en differentiëren bij de verwerking. Ook hebben wij een verrijkingsklas en een taalleesklas in de school. De verrijkingsklas om kinderen extra uit te dagen en de taalleesklas om tegemoet te komen aan extra ondersteuning.

Onze kinderen werken iedere week met taakwerk. Dit zijn opdrachten gericht op het niveau van de kinderen. Zij krijgen hierdoor extra hulp of juist verrijking. Kinderen worden gestimuleerd zelfstandig te werken en in oplossingen te denken. Wij werken over het algemeen uit boeken en in schriften. Wij voegen chromebooks toe aan de lessen.

 

Op school ervaren wij een grote ouderbetrokkenheid. Wij betrekken ouders bij het onderwijs van de kinderen. Door het jaar heen worden er verschillende activiteiten georganiseerd door en met ouders.

Wij zijn een sportactieve en gezonde school. Wij besteden veel aandacht aan sport en doen dan ook mee aan alle schooltoernooien binnen Amsterdam-Noord. De vakleerkracht biedt een divers lesprogramma aan met aandacht voor verschillende sporten. De groepen 1/2 krijgen ook één keer per week les van een vakleerkracht.

Kunst, cultuur en creativiteit staan hoog in het vaandel op OBS Twiske. Iedere groep kan elke week deelnemen aan het Open Podium. Muziek wordt gegeven door een vakleerkracht, ook krijgen de kinderen theaterlessen van een vakleerkracht. De leerlingen hebben verschillende uitjes, denk aan museumbezoeken, naar de bibliotheek en de schoolreisjes.

 

Pandorinastraat 7a
1035 VR Amsterdam
020 6312540

directie.twiskeschool@innoord.nl
obstwiske.nl