Klachten en geschillen

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op de school van uw kind. In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van de school benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Innoord.

 

Alle schoolbesturen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze klachtenregeling is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen blijven garanderen. U kunt deze klachtenregeling hier downloaden.

 

Vertrouwenspersoon

De stichting heeft ook een externe vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw Bianca Vlaar van ABC Onderwijsadviseurs. U kunt bij haar terecht voor informatie over de klachtenregeling. Bianca Vlaar is te bereiken via bvlaar@hetabc.nl of via 06-31631609.

 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

De stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Dit is een onafhankelijke organisatie die juridische en administratieve ondersteuning verleent bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. U kunt deze commissie bereiken op Postbus 85191, 3508 AD te Utrecht. Het telefoonnummer is 030-2809590 of mail naar info@onderwijsgeschillen.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op www.onderwijsgeschillen.nl.

 

Procedure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Download

 

Neem voor meer informatie contact op met Karin Biemans, k.biemans@innoord.nl of 020-8201410.