Montessorischool Azalea

We streven voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau.

 

De Montessorischool Azalea is een openbare basisschool, bestaand uit twee vestigingen. Op Azaleastraat 21 is Azalea I gevestigd en Azalea II aan de Varenweg 6.

 

Montessorischool Azalea een grote openbare basisschool voor montessorionderwijs. De school wordt bezocht door zo’n 410 kinderen waarvan 250 op Azalea I en 160 op Azalea II. De schoolbevolking is een doorsnede van de bevolking van Amsterdam Noord. De school heeft een fijn team van ongeveer 40 leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

 

Als montessorischool streven we voortdurend naar de optimale ontwikkeling van ieder kind op zijn eigen niveau. Wij werken vanuit de pedagogiek en didactiek die Maria Montessori ontwikkeld heeft. De montessoriwerkwijze heeft de afgelopen jaren wel wat veranderingen ondergaan. We werken met drie leerjaren in een groep en naast het montessorimateriaal wordt er ook met andere, moderne hulpmiddelen en methodes gewerkt. De basis van het onderwijs blijft respect voor elkaar en de opvoeding tot zelfstandigheid. We dagen het kind uit om zelfstandig en verantwoordelijk in het leven te staan en bewuste keuzes te maken.

 

De kinderen die extra zorg nodig hebben worden o.a. begeleid door de intern begeleider en krijgen eventueel extra ondersteuning binnen of buiten de klas. De school werkt met een modern leerlingvolgsysteem. Er wordt vanaf groep 3 twee keer per jaar toetsen afgenomen om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en daar waar nodig extra aandacht te geven.

 

Azaleastraat 19-21

1032 BT Amsterdam

020 6341726

info@montessori-azalea.nl

www.montessori-azalea.nl