Missie en visie

De missie van Innoord

 

‘We moeten de toekomst voorbereiden op onze leerlingen’

 

Voor deze formulering is gekozen omdat niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien. Daardoor weten we nu nog niet voor welke beroepen we onze leerlingen opleiden. Dat maakt het lastig om leerlingen voor te bereiden op die toekomst. Met onze missie geven we aan dat we met ons onderwijs invloed willen uitoefenen op de toekomst omdat kinderen de toekomst zijn.

 

De visie van Innoord

 

‘Wij willen investeren in de voorsprong van elke leerling’

 

Wij geloven dat een focus op wat iedere leerling goed kan of interessant vindt, drie belangrijke effecten heeft die helpen onze missie te realiseren.

Het eerste effect is dat het leidt tot het beter benutten van ieders capaciteiten. Niet iedereen kan alles, maar iedereen kan wel iets bijdragen, ongeacht cultuur, opleidingsniveau of geloof.

 

Het tweede effect is dat deze focus leidt tot een positief zelfbeeld, waardoor leerlingen uitgroeien tot zelfbewuste wereldburgers.

 

Het derde effect is dat het een sfeer creëert waarin het vanzelfsprekend is dat we bij alle mensen oog hebben voor wat zij goed kunnen.

 

Bovenschoolse visies

Binnen Innoord wordt gewerkt met expertiseteams (van het Expertisecentrum) en leerteams (vertegenwoordigers van de scholen). Zij ontwikkelen en schrijven voor de scholen een bovenschoolse visie die daarna met alle directeuren van Innoord wordt besproken en vastgesteld. De implementatie gebeurt vervolgens op schoolniveau. De vastgestelde bovenschoolse visies staan hieronder:

 

Visie taalonderwijs_Taal zet kinderen op de kaart

Visie nieuwkomersonderwijs