Vera de Groote

‘Ik gun elk groot schoolbestuur zo’n gecentraliseerde aanpak van passend onderwijs’

 

De ondersteuner van vandaag is Vera de Groote (32), orthopedagoog en onderwijskundige bij het Expertisecentrum van Innoord.

 

‘Ik ben begonnen met de studie onderwijskunde en heb daar later orthopedagogiek aan toegevoegd omdat ik de lessen over leer- en gedragsproblemen heel interessant vond. Daarna heb ik onder andere als studentadviseur en trainer gewerkt. Ik voer veel taken uit voor het Expertisecentrum, zoals (kind)trainingen geven, leerlingen begeleiden op gedrag- en leergebied en onderzoeken uitvoeren op het gebied van cognitie en rekenen. Mijn specialisatie ligt op het gebied van rekenen, dyscalculie en hoogbegaafdheid. Als er leerlingen zijn met ernstige rekenproblemen, kan er een dyscalculieonderzoek uitgevoerd worden. Zo’n onderzoek naar dyscalculie is nodig om een dyscalculieverklaring te kunnen krijgen. Daarmee kan een leerling compensaties en dispensaties krijgen op rekengebied, zoals het gebruik van een rekenmachine of meer tijd voor rekentoetsen.’

 

‘Mijn motivatie om dit werk te doen is simpel: ik wil leerlingen ondersteunen hun potentieel optimaal te laten benutten. Het leuke aan mijn werk vind ik de veelzijdigheid en de vrijheid. Ik mag bijvoorbeeld nieuwe trainingen voor leerlingen ontwikkelen. Ook vind ik het heel fijn dat ik met kleine groepjes leerlingen kan werken. Dan kan ik meer bereiken dan met een klas vol dertig leerlingen. Dat doe ik een leerkracht niet na.’

 

‘Over een paar jaar zou ik graag de schoolleidersopleiding willen doen, want als directeur verwacht ik leerlingen nog beter te kunnen begeleiden en leerkrachten de vrijheid te kunnen geven hun kwaliteiten te benutten. Ik ben supertrots op het Expertisecentrum en ik gun elk groot schoolbestuur zo’n gecentraliseerde aanpak van passend onderwijs.’