hamburger

Ieder kind heeft een talent en élk talent is even belangrijk

Welkom bij Innoord basisonderwijs

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Talent groeit Innoord

Diane van Meetelen

Vacatures

Groepsleerkracht middenbouw (1 fte) Montessori Boven 't IJ locatie Azaleastraat

Vacatures

Leerkracht groep 1/2 (0,8 fte) Daltonschool De Poolster

Vacatures

Leerkracht groep 7 (1 fte) Daltonschool De Poolster

Vacatures

Groepsleerkracht (1 fte) Daltonschool De Poolster

Talent groeit Innoord

Floris ter Veen

Talent groeit Innoord

Merel Müller van Oosterwijk

#TalentgroeitInnoord

#TalentgroeitInnoord

Wij spraken met Marleen Keijlaard leerkracht groep 5/6 op Montessori Boven ’t IJ.  Portret nummer 24 in onze serie #talentgroeitinnoord.

Onze visie en missie

Visie

Ieder kind heeft een talent en élk talent is even belangrijk. Ongeacht afkomst, cultuur, IQ, opvoeding of geloof. Het is de kunst dat talent te vinden en tot bloei te laten komen. En dat talent te versterken. Dat schept zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn. En dat positieve zelfbeeld zorgt later voor actieve wereldburgers die volwaardig meedoen in de maatschappij.

Missie

De toekomst voorbereiden op onze leerlingen. Dit klinkt misschien wat vreemd, dat is het volgens ons echter niet omdat we met ons onderwijs onze kinderen en dus de toekomst vormen.