hamburger

IJdoornschool

De IJdoornschool in Amsterdam – Noord zoekt z.s.m.  

Een ervaren leerkracht Middenbouw (0,8 wtf)

Algemene informatie:

De IJdoornschool is een basisschool in Amsterdam –Noord, gelegen in de wijk Nieuwendam.
De populatie van onze school is een keurige afspiegeling van de wijk. In februari 2017 zijn wij verhuisd naar een nieuw gebouw met rondom mooie speelgelegenheden voor kinderen.

Visie:

Het concept adaptief onderwijs is richtinggevend voor de school. Het adaptief onderwijs, zoals het APS dit verwoordt, doet dienst als referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht.

Hierin staat centraal dat het onderwijs wordt afgestemd op de drie psychologische basisbehoeften van het kind: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie.

Relatie: Elk mens en dus ook elk kind moet zich gewaardeerd en veilig kunnen voelen in zijn omgeving. In eerste instantie is er de relatie met de ouders. Op school staat de pedagogische relatie tussen de leerkracht en het kind centraal, maar ook de relaties tussen de kinderen onderling. De opvoeder heeft in dit kader tot taak de kinderen gewenst gedrag aan te leren.

Competentie: Het gevoel van competentie is het gevoel iets te kunnen, vertrouwen in eigen kunnen. Het kind heeft vertrouwen in zichzelf nodig om te kunnen handelen.

Autonomie: Dit is het gevoel zelf iets bedacht te hebben, zelf iets gedaan te hebben, eigen verantwoordelijkheid te mogen dragen. Kinderen leren zelfstandiger te worden en keuzes te maken.

Wij zoeken een leerkracht die:

  • een visie op onderwijs heeft die aansluit bij de visie van De IJdoornschool;
  • gewend is aan het maken van en werken met groepsplannen;
  • zijn/haar klassenmanagement kan vormgeven conform het klassenmanagement op De IJdoornschool. Componenten daarin zijn: zelfstandig werken, het adi-model en werken met groepsplannen;
  • zichzelf als een professional ziet in communicatie en handelen;
  • een teamspeler is;
  • ICT-vaardigheden heeft die het lesgeven m.b.v. tablets, digiborden, touchscreens en computers mogelijk maken. 

Meer weten

Neem contact op met Dick Bonsen, de directeur van de IJdoornschool (020-6363914).

SOLLICITEREN

Reactietermijn: uw sollicitatie, een motivatiebrief met CV, graag zo spoedig mogelijk opsturen. Wijze van solliciteren graag per e-mail. De sollicitatie moet gericht worden aan: directie@ijdoornschool.nl .