hamburger

Vacature Lid Raad van Toezicht

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Het openbaar onderwijs in Amsterdam-Noord werd in het verleden bestuurd door het stadsdeel. Het basisonderwijs in het stadsdeel is verzelfstandigd in 2008 en sinds begin 2011 is sprake van een stichting voor openbaar onderwijs met een Raad van Toezicht. Voorheen was de naam van de stichting openbaar onderwijs noord (SOON). Met ingang van 2 juni 2017 draagt de stichting de naam Innoord. Deze naam past beter bij de dynamiek van de organisatie en het onderwijs in dit deel van de stad.

Innoord zoekt
Lid Raad van Toezicht met profiel onderwijs en kwaliteit.

Uw profiel 

 • U heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder en/of toezichthouder in een (onderwijs) organisatie met minimaal vergelijkbare omvang en complexiteit als Innoord;
 • U heeft aantoonbaar onderwijskundige kennis en ervaring opgedaan in het werkveld van (primair) onderwijs waarbij ervaring met sturen op actuele systemen van kwaliteitszorg een pré is;
 • U beschikt over een analytisch vermogen en denkt in strategische kaders. U kunt belangen scheiden en beleidsbeslissingen nemen;
 • U hebt een brede ervaring in één of meer maatschappelijke sectoren opgedaan. Daarbij beschikt u over een relevant breed maatschappelijk netwerk;
 • U onderschrijft het karakter van de scholen en het openbaar onderwijs volledig en draagt dat actief uit;
 • U bent in staat om als integraal toezichthouder op te treden. Met uw visie op kwaliteit van onderwijs kunt u als generalist functioneren;
 • U bent bekend met de grootstedelijke context. U neemt daarbij de statuten van de stichting en de landelijke Code Goed Bestuur in acht.

Wij bieden

Een uitdagende, op maatschappelijk relevantie gerichte verantwoordelijkheid waarmee u een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van goed onderwijs in Amsterdam-Noord.

Belangrijk om te weten

 • De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar en wordt ondersteund door commissies; u gaat deel uit maken van de commissie onderwijs en kwaliteit;
 • De Raad van Toezicht vergadert minimaal één keer per jaar met de GMR;
 • De Raad van Toezicht bezoekt periodiek de scholen van de stichting en neemt ook deel 
aan overige bijeenkomsten (gemeente Amsterdam, Federatie OPO en VTOI);
 • De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid voor een éénmalige herverkiezing;
 • De leden van de Raad worden bezoldigd conform het ‘besluit honorarium RvT Innoord’ waarbij rekening wordt gehouden met WNT-2.

Procedure

Het reglement werving en selectie voor de leden van de Raad van Toezicht wordt gevolgd. Een benoemingsadviescommissie (BAC) voert de sollicitatiegesprekken en stelt een voordacht op. De BAC bestaat uit twee leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de bestuurder van de stichting en twee leden van de Raad van Toezicht. Het voorgedragen lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de gemeenteraad van Amsterdam. Download hier het reglement voor de Raad van Toezicht en download hier de profielschets.

Voor verdere informatie en vragen kunt u contact opnemen met de heer Mulder (bestuurssecretaris) op telefoonnummer 020-8201410.
Voorwaarde is dat u geen dienstverband heeft met of de afgelopen vier jaar betrokken bent geweest bij Innoord.
Uw sollicitatie met uw motivatie, visie en CV kunt u tot 16 oktober 2017 richten aan de heer Mulder via j.mulder@innoord.nl.

De gesprekken vinden plaats op 8 november in de middag en 15 november in de ochtend.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.