Leerkracht groep 1-2 (0,6 fte) OBS Twiske

 

Kom jij onze zwangere collega in groep 1-2E vervangen?

 

Met ingang van 01-08-2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste, deskundige, inspirerende collega die drie dagen wil werken in onze school: 3 dagen voor groep 1-2.

 

OBS Twiske is een leuke, groeiende openbare basisschool in de wijk Kadoelen in Amsterdam Noord. Ons enthousiaste, open en deskundige team geeft elke dag les aan ruim 540 kinderen. Onze kinderen zijn leuk, zelfstandig en uitermate vrolijk. Daarnaast werken we samen met prettige ouders.

De school is volop in ontwikkeling. Onderwijsvernieuwing staat altijd centraal. Wij werken elke dag aan de kwaliteit van het onderwijs. Alles wat goed gaat vormt de basis voor iedere verandering.

 

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES
De collega die we zoeken:

  • heeft een bevoegdheid voor het primair onderwijs
  • staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding
  • heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen
  • organiseert een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen
  • houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s
  • heeft affiniteit met het jonge kind
  • heeft ervaring in het werken met jonge kinderen

 

WE BIEDEN
Inschaling conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.

We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.
We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de cao-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

 

INFORMATIE SCHOOL

Openbare Basisschool Twiske vormt samen met 15 andere openbare scholen de Stichting Innoord. OBS Twiske is een buurtschool in Amsterdam Noord waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen. Wij zijn een Vreedzame School.
Wij werken met de methode Kleuterplein die goed aansluit bij het handelings- en opbrengstgericht werken. We geven hierbij in verschillende aanpakken per vak les en besteden aandacht aan een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het cognitieve leren, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ook creatief ontwikkelen.

 

Wij willen dat elk kind de mogelijkheid heeft zijn of haar talent te ontdekken en ontwikkelen. Hoge verwachtingen hebben van elk kind, maakt dat ieder kind zich gewaardeerd voelt. Daarnaast is onze school ook een sportactieve school met aandacht voor gezondheid, bewegen en goede voeding.

De waarden die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen, gelden ook voor het team. Dit betekent dat wij gebruik maken van de talenten en kennis van de teamleden. Teamleden nemen een deel van de verantwoordelijkheid van de schoolontwikkeling over en delen dit met de directie.

De school werkt met drie bouwen (onder-, midden- en bovenbouw). Binnen elke bouw functioneert een bouwcoördinator. De bouwcoördinatoren vormen samen met de directie het managementteam. In onze school werken twee intern begeleiders. De afgelopen jaren zijn er daarnaast steeds meer specialisten benoemd. Dit zijn groepsleerkrachten die zich op een bepaald gebied hebben ontwikkeld tot specialist.

 

Kijk ook op onze website voor extra informatie: www.obstwiske.nl

 

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN  Amsterdam Noord

020 – 8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

 

AANVULLENDE INFORMATIE
Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van de basisschool, in de persoon van: Arie Wim Kars (directeur) 020-6312540 of a.kars@innoord.nl

 

SOLLICITEREN
Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via het formulier onderaan deze pagina.

 

 

 

Click or drag a file to this area to upload.