Leerkracht groep 3 of 5 (max 0,6 fte) OBS De Klimop

Met ingang van 01-08-2020 is er een vacature in groep 3 of 5 op De Klimop. Het betreft een aanstelling van maximaal 0,6 fte.

 

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES
De collega die we zoeken:

● heeft een bevoegdheid voor het primair onderwijs

● staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding

● heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen

● organiseert een veilige, uitdagende en stimulerend leeromgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen

● houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.

Wat ons betreft beschrijven de 5 bullets hierboven welke basishouding we verwachten. De Klimop heeft een eigen visie op onderwijs en we zoeken een collega die zich daarin herkent. Waar moet je dan aan denken?

● Onze kinderen hebben compassie en structuur nodig. Ons pedagogisch en didactisch handelen is daarop ingericht, met componenten als het ADI-model, zelfstandig werken, een gedifferentieerde weektaak en de principes vanuit de Vreedzame School.

● We zetten ons in voor het vergroten van de kansen van onze kinderen. Dat doen we o.a. door samen te werken met Hallo Muziek, waardoor de kinderen van professionals les krijgen in zang en het bespelen van instrumenten. Verder gaan we komend jaar samenwerken met het Doelab en een Filmlab vanuit Eye. We geven Engels in bijna alle klassen en werken met tablets, digiborden, etc. Tot slot krijgen de kinderen twee keer per week gymles van onze gymdocent en zijn we een Gezonde School.

● Een goede communicatie met de ouders/verzorgers van onze kinderen vinden we van groot belang. We verwachten van een collega daarin een open en professionele houding.

● We zoeken een teamspeler.

 

We bieden:
Een  fijne, veilige, overzichtelijke, groeiende school met een open team waarin hard gewerkt en hard gelachen wordt. Met echt leuke en enthousiaste kinderen en prettige ouders. Waar je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er allemaal al wel goed gaat. Op onze school kun je echt het verschil maken voor kinderen!

 

Inschaling conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.

Al onze leraren in opleiding (lio) worden gewoon betaald.
We werken actief met zij-instromers met voortdurende begeleiding en coaching.
We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.
We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de cao-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

 

INFORMATIE SCHOOL

De Klimop in Amsterdam Noord ligt dicht bij de Noord-Zuidlijn en is hierdoor zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We vinden het op De Klimop belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media spelen een belangrijke rol in de ondersteuning bij het lesprogramma. Tegelijkertijd zijn wij een Vreedzame school, een gezonde school en staat muziekonderwijs centraal op De Klimop.

 

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

 

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN  Amsterdam Noord

020 – 8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

facebook

instagram

linkedin

twitter

 

AANVULLENDE INFORMATIE
Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van de basisschool, in de persoon van: Paul van Hattem, 06 51712178 of per mail directie.klimop@innoord.nl

Voor een sfeerimpressie van de school check dit filmpje

 

SOLLICITEREN
Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via het formulier onderaan deze pagina.