Leerkracht groep 5/6 (1 fte) IJdoornschool

In het schooljaar 2021/2022 hebben wij een vacature voor groep 5/6. Het betreft een aanstelling van 1 fte. De groep telt 21 leerlingen.

 

ONZE SCHOOL:

De IJdoornschool is een openbare, vreedzame, gezonde en duurzame basisschool in de wijk  Nieuwendam in Amsterdam Noord. Hier werken we samen met alle betrokkenen aan de toekomst van onze leerlingen. We staan voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij de talenten en persoonlijke  ontwikkeling van onze leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Hiermee kunnen onze leerlingen  vanuit eigenaarschap in een veranderende maatschappij functioneren als een zelfstandig, betrokken en creatief wereldburger.  Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, KinderRijk.

 

WAAR WIJ NAARTOE WILLEN:

Op De IJdoornschool vinden wij het van belang om ons continu te blijven ontwikkelen. De komende  jaren blijven wij ons richten op het neerzetten en uitbouwen van een goede basiskwaliteit. We besteden  hierbij vooral aandacht aan de vakgebieden taal (incl. lezen) en rekenen.

Ook zijn we in 2019 gestart met de inzet op een veranderstrategie om kansengelijkheid voor kinderen  te vergroten in de vorm van de (invulling van een) Amsterdamse Familieschool. We willen hiermee een  brede ontwikkelomgeving voor kinderen stimuleren, waarbij er intensief wordt samengewerkt met  ouders en met maatschappelijke partners binnen de domeinen armoede, jeugd, zorg, sport en de wijk.  Meer betrokkenheid en afstemming tussen de leefwerelden school, thuis en omgeving kunnen een  groot verschil maken voor de ontwikkeling van het kind.

 

DE COLLEGA DIE WIJ ZOEKEN:

 • heeft een bevoegdheid voor het primair onderwijs
 • staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding
 • heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen
 • organiseert een veilige, uitdagende en stimulerend leeromgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen
 • houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s
 • heeft ervaring met een combinatiegroep

 

WIJ BIEDEN:

 • Inschaling conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord
 • Al onze leraren in opleiding (lio) worden gewoon betaald
 • We werken actief met zij-instromers met voortdurende begeleiding en coaching
 • We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP)
 • Extra betaald Partnerverlof
 • We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de cao-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4150 kinderen en heeft 450 medewerkers in dienst.

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN  Amsterdam Noord

020 – 8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

 

INTERESSE?

Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie, Mirjam Bremer via directie.ijdoornschool@innoord.nl

 

SOLLICITEREN
Uw sollicitatie, inclusief CV, ontvangen wij graag via onderstaand formulier.

 

 

Click or drag a file to this area to upload.