Vakleerkracht bewegingsonderwijs groep 1-8 (0,5 fte) Daltonschool De Poolster

Met ingang van 01-08-2020 is er op Daltonschool De Poolster, een vacature van 0,5 fte voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor de gymlessen in groep 1 t/m 8.

Daarnaast:

● verleen je MRT

● organiseer je de jaarlijkse sportdagen

INFORMATIE SCHOOL
Onze naam ‘’De Poolster’’ verwijst naar het hemellichaam dat al duizenden jaren reizigers een vast punt aan de hemel geeft. Op die manier konden zij hun koers bepalen en op de juiste plaats aankomen.

Op onze school toegepast betekent dit dat wij als school het kompas zijn, het vaste punt dat voor iedereen steun biedt om de richting van zijn/haar ontwikkeling te bepalen. Niet iedereen ontwikkelt zich op dezelfde manier en de weg die wordt afgelegd is voor iedereen verschillend. Maar je reist samen en je kunt daarvoor een beroep doen op meer ervaren reizigers. Die ook met elkaar ervaringen uitwisselen en zo hun kennis vergroten.

De Poolster is een daltonschool waarin naast de dalton kernwaardes, spelend en onderzoekend leren, wetenschap en techniek en gepersonaliseerd werken samenkomen.

VISIE (ZO KIJKEN WIJ TEGEN DE WERELD AAN); IEDER KIND IS EEN STER OP DE POOLSTER

Iedereen wordt geboren als ontdekkingsreiziger.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en onderzoekend aangelegd. Dat willen wij koesteren en wij willen deze aangeboren grondhouding inzetten om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. En daar passen de Daltonprincipes goed bij.

OP DALTONSCHOOL DE POOLSTER

● werken we met leerpleinen/ateliers onderbouw, middenbouw en bovenbouw

● maken we gebruik van elkaars talent en expertise

● hechten we veel waarde aan samenwerken

● draag je gedeelde verantwoordelijkheid voor alle leerlingen binnen de leerplein

● is er ruimte om mee te denken over goed onderwijs

● werken we met stichting leerKRACHT

● hebben we flexibele werktijden

● kun je gratis parkeren

● is er een prachtige leertuin

FUNCTIE-EISEN & SPECIFIEKE COMPETENTIES
De collega die we zoeken:

● is in het bezit van een diploma vakleerkracht bewegingsonderwijs of ALO-diploma

● heeft een MRT-opleiding afgerond

● staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding

● heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen

● organiseert een veilige, uitdagende, stimulerende beweegomgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen

● houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.

We bieden:
Een  fijne, veilige, groene school met een open en enthousiast team en leuke, zelfstandige, vrolijke kinderen en prettige ouders. Waar je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er allemaal al wel goed gaat. Inschaling conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord. Daarnaast biedt De Poolster aan ouders en haar medewerkers  een keuzemogelijkheid voor een alternatieve vakantieperiode.

 

Daltonschool De Poolster is een vreedzame school en staat in een fijne, gezellige groene buurt in Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord. De school heeft een enorm speelplein met een prachtige leertuin.

Op De Poolster werkt een leertuincoördinator, een vakdocenten voor gym, muziek en culturele vorming.

 

INFORMATIE BESTUUR

Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

Innoord

Klaprozenweg 75-H

1033 NN  Amsterdam Noord

020 – 8201410

dewerkplekvanjeleven.nl

innoord.nl

facebook

instagram

linkedin

twitter

 

● Al onze leraren in opleiding (lio) worden betaald.

● We werken actief met zij-instromers met voortdurende begeleiding en coaching.

● We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).

● Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald

● Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.

● We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de cao-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

 

AANVULLENDE INFORMATIE
Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van de basisschool, in de persoon van: Conny van Coesant op directie.depoolster@innoord.nl

SOLLICITEREN
Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via het formulier onder aan deze pagina.